(Blaas – Leer) orkest Meppel

Het initiatief van het Leerorkest Meppel is van groot belang omdat het de binding tussen kinderen in Meppel al in een vroegtijdig stadium zal doen helpen ontstaan. In samenwerking met het plaatselijk blaasorkest ‘de Bazuin’ en basisscholen in Meppel is een curriculum ontwikkeld voor een

blazersklas. De lessen worden onder schooltijd gegeven. Alle leerlingen van groep 7 komen op deze wijze een jaar lang in aanraking met blaasmuziek. Omdat kinderen al vroeg met muziek beginnen heeft dit een positieve werking op hun cognitieve ontwikkeling. Deze begint al bij de geboorte en hoe eerder bepaalde handelingen worden aangeleerd hoe meer profijt het kind er later in zijn of haar leven van heeft. Door samen te werken in een “team” ontstaat een groepsverband, wanneer het als een team goed gaat dan vergroot dit ook het zelfvertrouwen van het individu, zelfvertrouwen is voor kinderen een belangrijke eigenschap zodat ze later al eerder zelfstandige keuzes durven maken.